Co to jest REMEDIANT?

REMEDIANT to biologiczny preparat do bioutylizacji oraz bioremediacji zbiorników wodnych – stawów, jezior, oczek wodnych. Unikalna i całkowicie bezpieczna metoda rekultywacji małych i dużych zbiorników wodnych opiera się na ukierunkowanych procesach biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych różnymi czynnikami akwenów.


Jak działa REMEDIANT?

REMEDIANT służy do remediacji wód i utylizacji osadów dennych oczek wodnych, jezior i akwenów wodnych. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (bioutylizacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację).

Preparat REMEDIANT przywraca pożądaną równowagę mikrobiologiczną ekosystemu zbiornika wodnego, redukując zakwity glonów i sinic, zwiększając przejrzystość wody oraz mineralizując osad denny.

Etapy działania preparatu w stawie lub jeziorze:

  • Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
  • Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
  • Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
  • Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
  • Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
  • Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
  • Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Jak obliczyć dawkę preparatu REMEDIANT?

Aby odpowiednio dobrać dawkę preparatu należy znać powierzchnię zbiornika wodnego. Zalecane dawkowanie to 10 g/m2 lustra wody (w większości przypadków nie interesuje nas głębokość stawu/jeziora).

Zalecana dawka to 10 g/m2 lustra wody, czyli 1 kg/100m2 lub inaczej – 1 kg/1 ar powierzchni.


Kiedy aplikować preparat?

Zalecamy wykonanie 2 aplikacji w ciągu roku – wiosną i jesienią.

Wiosenna aplikacja jest zalecana wtedy, gdy temperatura wody osiągnie przynajmniej 7-8 st. C. W praktyce pierwszą aplikację można wykonać w kwietniu.

Jesienną aplikację, szczególnie ważną w przypadku jezior i stawów otoczonych drzewami i krzewami jest należy wykonać pod koniec sierpnia lub we wrześniu. W przypadku wyjątkowo ciepłej jesieni REMEDIANT możemy aplikować aż do października.

Aplikacje z powodzeniem możemy wykonywać latem, zwłaszcza wtedy, gdy jezioro lub staw jest mocno zarośnięty roślinnością wodną, bądź występują uciążliwe zakwity glonów i sinic.