W REMEDIANT W PRAKTYCE

REMEDIANT w Muzeum Łazienki Królewskie

W 2013 roku BIO-GEN rozpoczął rozmowy z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w sprawie rekultywacji zbiorników wodnych znajdujących się na terenie zabytkowego parku. Wynikiem rozmów było podpisanie czteroletniej umowy zawierającej szczegółowy harmonogram aplikacji preparatu REMEDIANT.

Przyczyny zanieczyszczenia wody

Akweny wodne znajdujące się na terenie Muzeum mają wyjątkowo ciężkie warunki funkcjonowania. Są narażone na zanieczyszczenia wynikające z położenia w centrum Warszawy. Dodatkowo brzegi zarośnięte są bujną roślinnością oraz drzewami, z których liście obficie spadają jesienią do wody. Kolejnym czynnikiem wpływającym na nadmierną eutrofizację jest działalność ryb, kaczek i innych organizmów żywych.

Skutkiem wyżej wymienionych czynników jest zmniejszenie przejrzystości wody, zwiększenie ilości glonów jednokomórkowych, zmniejszenie ilości tlenu, a także pojawienie się przykrych zapachów gnilnych zwłaszcza w okolicach grobli i przepustów.

Rozwiązanie problemu – aplikacja preparatu REMEDIANT

W 2014 roku firma BIO-GEN rozpoczęła aplikację preparatu REMEDIANT dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Aplikacja odbywała się z łódki – preparat był rozsypywany po powierzchni zgodnie z zaleceniami w dawce 10g/m2 lustra wody.

Powierzchnia zbiorników została oszacowana na 4,5 ha, czyli dawka preparatu REMEDIANT wykorzystana przy jednorazowej aplikacji to 450 kg.

Już po pierwszej aplikacji była widoczna wizualna poprawa stanu wody. Zwłaszcza w miejscach, gdzie gromadziły się nadmierne ilości zgniłych liści. Bakterie zawarte w preparacie REMEDIANT skutecznie mineralizowały osad oraz szybko wyeliminowały przykre zapachy doskwierające turystom – gościom Muzeum Łazienki Królewskie.

Wynik działania preparatu – jednoznacznie pozytywny

Pod koniec 2018 roku powstał raport końcowy zawierający wnioski z zastosowania preparatu w ramach programu czteroletniego. Ocena stanu wody wyraźnie pokazuje różnice:

  • wyraźne zwiększenie przejrzystości wody
  • zwiększenie ilości tlenu w wodzie, co wpływa na polepszenie warunków życia ryb
  • mineralizacja osadów dennych, zmniejszenie objętości osadów i ich neutralizacja
  • ograniczenie przykrych zapachów

Może Ci się spodobać