W REMEDIANT W PRAKTYCE

REMEDIANT w Kamieniu Śląskim

Zbiornik wodny w centrum Kamienia Śląskiego (województwo opolskie) jest narażony na niekorzystny wpływ warunków zewnętrznych. Położenie w centrum miasteczka, niewielka powierzchnia, drzewa rosnące na około to główne czynniki wpływające na zarastanie stawu.

Przed aplikacją preparatu REMEDIANT zostały przeprowadzone próby laboratoryjne.

Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają „czystą próbówkę” zawierającą materiał pobrany ze stawu:

Zdjęcia poniżej przedstawiają próby pobrane ze stawu w Kamieniu Śląskim po aplikacji preparatu REMEDIANT:

Poniższe zdjęcia zostały wykonane przed aplikacją – widać duże „kłębowiska” glonów i małą przejrzystość:

Po 5 dniach widać wyraźną poprawę:

W kolejnych tygodniach ilość glonów znacznie zmalała, w toni wodnej zaczęły być widoczne ławice ryb:

Rezultaty zastosowania preparatu REMEDIANT

W wyniku aplikacji osiągnięto następujące cele:

  • zwiększyła się znacznie przejrzystość wody
  • zmniejszyła się ilość glonów i sinic w wodzie
  • poprawie uległy warunki życia ryb, m.in. z powodu większej ilości tlenu w wodzie
  • zmniejszyła się ilość osadów dennych

Może Ci się spodobać